Tarief

Nieuws

Hier treft u enkele nieuwsitems aan.

Omgevingswet

Posted by on Feb 6, 2017 in Uncategorized | Comments Off

Omgevingswet

Wij hebben een scala aan diensten waarmee wij u bij de implementatie van de wet kunnen ondersteunen.

 • Onderzoek naar procesknelpunten.
 • Inzicht in klanttypologieën en -gedrag.
 • Ontwikkeling van klantformules.
 • Ontwikkeling van competenties.
 • Ondersteuning bij cultuurverandering.
 • Tijdelijk extra menskracht.
 • Informeer naar de mogelijkheden.

  Uw klanten meer tevreden

  Posted by on Sep 14, 2015 in Uncategorized | Comments Off

  Uw klanten meer tevreden

  Na een opleidings- en coachingstraject op het gebied van klantgerichtheid en hostmanship heeft een van onze opdrachtgevers onderzoek laten doen naar het resultaat. Klanten bleken een duidelijke verbetering in de dienstverlening en de klantvriendelijkheid te ervaren ten opzichte van de periode vóór het opleidingstraject.
  Wilt u meer weten? Deze referentie is van harte bereid u te woord te staan.

  Storytelling-event een succes

  Posted by on Sep 10, 2015 in Uncategorized | Comments Off

  Storytelling-event een succes

  Over het story-telling-event “walk & wonder” waren de deelnemers meer dan lovend. In de schemering liepen zij onder begeleiding door het bos lang diverse verhalenvertellers die hen inspireerden met hun levensverhalen. (more…)

  Digitaal leren en informeren

  Posted by on Jan 26, 2015 in Uncategorized | Comments Off

  Digitaal leren en informeren

  Ons digitale platform wordt ingezet als leeromgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een digitaal leslokaal of een digitale zorgomgeving. Met behulp van video- en audiofragmenten, documenten en presentaties kunt u snel en gemakkelijk informatie aan medewerkers, studenten en cliënten ter beschikking stellen en toetsen met vragenlijsten, tests en puzzels.

  (more…)

  Verrijk uw organisatie met een digitaal klaslokaal

  Posted by on Jan 26, 2015 in Uncategorized | 0 comments

  Hoe kunt u nog meer rekening houden met individuele verschillen in de klas? Op welke wijze kunt u de ouders meer betrekken bij wat er zich in het klaslokaal afspeelt? Is er een mogelijkheid om de leerlingen verder te ondersteunen zodat zij betere resultaten kunnen behalen? Dit alles is mogelijk met een digitaal klaslokaal.

  Met behulp van laagdrempelige software kunt u samen met ons een digitaal klaslokaal maken waarmee u de ontwikkeling van leerlingen verder kunt ondersteunen. Ook ouders kunnen toegang krijgen tot dit digitale klaslokaal en zo hun kind(eren) helpen, steunen en stimuleren op een wijze die past bij wat de leraar of lerares in het echte klaslokaal verteld heeft.

  Het digitale klaslokaal biedt veel mogelijkheden. Hieronder treft u enkele van deze mogelijkheden aan. De faciliteiten van de software worden elk jaar samen met onze gebruikers verder uitgebreid zodat het up to date blijft en blijft passen bij uw wensen en behoeften.

  • Gemakkelijke toegang tot lesstof en lesdocumentatie.
  • Huiswerk en de bijbehorende uitleg is beschikbaar onafhankelijk van tijd en plaats.
  • Inzetbaar binnen en buiten het ‘normale’ leslokaal.
  • Geschikt voor tablet en computer.
  • Leerlingen beschikken over oefentoetsen.
  • Met behulp van video’s en audiofragmenten wordt het leren leuker.
  • Met behulp van puzzels wordt kennis getoetst en het logisch redeneren gestimuleerd.
  • Diverse fora bieden ondersteuning aan leraar, ouder en leerling.
  • Gemakkelijk in te richten en te onderhouden.
  • Ook leerlingen kunnen input leveren.
  • Flexibel en met een frisse uitstraling.
  • Statistieken bieden gebruiksinformatie aan de leraar, de leerling en de ouders.
  • Voor slechts enkele euro’s per leerling per jaar.

  Informatie
  Wilt u meer weten over deze mogelijkheden en hoe u de ontwikkeling van leerlingen verder kunt stimuleren? Wij komen graag bij u langs voor een nadere kennismaking. Dat doen wij ook als u op dit moment geen concrete vraag heeft. Elke goede relatie begint met een prettig contact en daar werken wij graag aan mee. Hieronder vindt u onze contactgegevens.

  Focus op wat er wel goed gaat werkt bij het verminderen van verzuim!

  Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

  In de aanpak van verzuim wordt meer en meer het gedragsmodel gehanteerd. Dit model biedt een aantrekkelijk perspectief op verzuim en hoe verzuim terug te dringen. Wat wij daaraan toevoegen is een aanvullende focus. Focus niet alleen op verzuim maar focus vooral op gezondheid

  De aanpak daarbij is positief, optimistisch en oplossingsgericht. Door u te richten op het vergroten van de arbeidswaardering en het versterken van de aanwezigheidsmotivatie gekoppeld aan vriendelijk, respectvol, geinteresseerd en vasthoudend optreden bij een verzuimsituatie slaat u twee vliegen in één klap. Het verzuim zal dalen én de medewerkers ervaren meer tevredenheid in het werk.

  Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de leidinggevende. De leidinggevende is degene die ervoor kan zorgen dat de keuze die medewerkers maken dusdanig wordt beïnvloed dat het verzuim afneemt. 

  Hierbij hanteren we als uitgangspunt een uitspraak die wordt toegeschreven aan Johan Cruijff: “Een goede voetballer heeft in een wedstrijd wellicht maar 5% van de tijd de bal. Omdat hij een goede voetballer is doet hij in die 5% van de tijd ook goede dingen met de bal. Een excellente voetballer doet ook mooie dingen als hij de bal heeft maar het verschil is dat een excellente voetballer vooral mooie en effectieve dingen doet in de 95% van de tijd dat hij de bal niet heeft!”

  Met andere woorden wat kunt u als leidinggevende doen zodat een aanwezige medewerker minder snel zal verzuimen? En dat is meer dan u denkt!

  Een intensieve training die in meerdere vormen wordt aangeboden. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. T. 026 442 4678

  Interprofs levert bijdrage aan congres “problematisch copinggedrag bij meisjes”

  Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

  Interprofs  heeft een bijdrage mogen leveren aan het congres ‘problematisch coping gedrag bij meisjes’ dat door het Leids Congres Bureau werd georganiseerd.

  Sprekers op het terrein van de wetenschap, ervaringsdeskundigen, gesprekstechniek en de hulpverleningspraktijk gaven het betrokken publiek achtergrondinformatie en inzicht in de complexiteit van deze problematiek. Daarnaast werden diverse praktische handvatten gegeven in het omgaan met cliënten en hoe vroegtijdig bepaalde signalen herkend kunnen worden.

  De bijdrage van Interprofs betrof een inkijkje in twee werelden; de wereld en dilemma’s van de hulpverlener en de wereld en dilemma’s van de client. Hoe kan je als hulpverlener een juiste afweging maken in het al of niet bespreekbaar maken van onderwerpen en hoe doe je dat op een dusdanige manier dat de vertrouwensrelatie geen schade oploopt?

  Het was een uitermate geslaagde en zinvolle dag en we zijn dankbaar dat we hier een kleine bijdrage aan hebben mogen leveren.

  Aan de slag met interne klantgerichtheid bij de Gemeente Hattem

  Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

  De Gemeente Hattem heeft voor Interprofs gekozen. Samen met de medewerkers van de gemeente gaan we aan de slag om de interne klantgerichtheid en de onderlinge samenwerking verder te versterken.

  Trainingswijzer.info

  Posted by on Dec 14, 2011 in Uncategorized | 0 comments

  Interprofs doet mee met de nieuwe portal van het NIVTTA: www.trainingswijzer.info. Opdrachtgevers kunnen met behulp van deze interactieve website snel informatie opvragen over ontwikkelvragen.

  Opvang en nazorg voor en door leidinggevenden

  Posted by on Nov 19, 2011 in Uncategorized | 0 comments

  In het kader van veilig werken is een opleidingstraject gestart waarbij leidinggevenden van zorginstellingen de handvatten krijgen aangereikt om medewerkers nog beter te coachen en te begeleiden bij het omgaan met lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag. Daarnaast is aandacht besteed aan het thema opvang en nazorg. Bij dit laatste thema gaat het erom op welke wijze de leidinggevende het beste de medewerker kan ondersteunen bij de verwerking van een schokkende of traumatische gebeurtenis. Alle leidinggevenden die tot nog toe hieraan hebben deelgenomen zijn enthousiast. Zij beoordelen de trainingen met een gemiddelde eindbeoordeling van 8,45.