Focus op wat er wel goed gaat werkt bij het verminderen van verzuim!

Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

In de aanpak van verzuim wordt meer en meer het gedragsmodel gehanteerd. Dit model biedt een aantrekkelijk perspectief op verzuim en hoe verzuim terug te dringen. Wat wij daaraan toevoegen is een aanvullende focus. Focus niet alleen op verzuim maar focus vooral op gezondheid

De aanpak daarbij is positief, optimistisch en oplossingsgericht. Door u te richten op het vergroten van de arbeidswaardering en het versterken van de aanwezigheidsmotivatie gekoppeld aan vriendelijk, respectvol, geinteresseerd en vasthoudend optreden bij een verzuimsituatie slaat u twee vliegen in één klap. Het verzuim zal dalen én de medewerkers ervaren meer tevredenheid in het werk.

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de leidinggevende. De leidinggevende is degene die ervoor kan zorgen dat de keuze die medewerkers maken dusdanig wordt beïnvloed dat het verzuim afneemt. 

Hierbij hanteren we als uitgangspunt een uitspraak die wordt toegeschreven aan Johan Cruijff: “Een goede voetballer heeft in een wedstrijd wellicht maar 5% van de tijd de bal. Omdat hij een goede voetballer is doet hij in die 5% van de tijd ook goede dingen met de bal. Een excellente voetballer doet ook mooie dingen als hij de bal heeft maar het verschil is dat een excellente voetballer vooral mooie en effectieve dingen doet in de 95% van de tijd dat hij de bal niet heeft!”

Met andere woorden wat kunt u als leidinggevende doen zodat een aanwezige medewerker minder snel zal verzuimen? En dat is meer dan u denkt!

Een intensieve training die in meerdere vormen wordt aangeboden. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op. T. 026 442 4678

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>