Interprofs levert bijdrage aan congres “problematisch copinggedrag bij meisjes”

Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Interprofs  heeft een bijdrage mogen leveren aan het congres ‘problematisch coping gedrag bij meisjes’ dat door het Leids Congres Bureau werd georganiseerd.

Sprekers op het terrein van de wetenschap, ervaringsdeskundigen, gesprekstechniek en de hulpverleningspraktijk gaven het betrokken publiek achtergrondinformatie en inzicht in de complexiteit van deze problematiek. Daarnaast werden diverse praktische handvatten gegeven in het omgaan met cliënten en hoe vroegtijdig bepaalde signalen herkend kunnen worden.

De bijdrage van Interprofs betrof een inkijkje in twee werelden; de wereld en dilemma’s van de hulpverlener en de wereld en dilemma’s van de client. Hoe kan je als hulpverlener een juiste afweging maken in het al of niet bespreekbaar maken van onderwerpen en hoe doe je dat op een dusdanige manier dat de vertrouwensrelatie geen schade oploopt?

Het was een uitermate geslaagde en zinvolle dag en we zijn dankbaar dat we hier een kleine bijdrage aan hebben mogen leveren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>