Posts by Interprofs

Focus op wat er wel goed gaat werkt bij het verminderen van verzuim!

Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

In de aanpak van verzuim wordt meer en meer het gedragsmodel gehanteerd. Dit model biedt een aantrekkelijk perspectief op verzuim en hoe verzuim terug te dringen. Wat wij daaraan toevoegen is een aanvullende focus. Focus niet alleen op verzuim maar focus vooral op gezondheid De aanpak daarbij is positief, optimistisch en oplossingsgericht. Door u te richten op het vergroten van de arbeidswaardering en het versterken van de aanwezigheidsmotivatie gekoppeld aan vriendelijk, respectvol, geinteresseerd en vasthoudend optreden bij een verzuimsituatie slaat u twee vliegen in één klap. Het verzuim...

Read More

Interprofs levert bijdrage aan congres “problematisch copinggedrag bij meisjes”

Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

Interprofs  heeft een bijdrage mogen leveren aan het congres ‘problematisch coping gedrag bij meisjes’ dat door het Leids Congres Bureau werd georganiseerd. Sprekers op het terrein van de wetenschap, ervaringsdeskundigen, gesprekstechniek en de hulpverleningspraktijk gaven het betrokken publiek achtergrondinformatie en inzicht in de complexiteit van deze problematiek. Daarnaast werden diverse praktische handvatten gegeven in het omgaan met cliënten en hoe vroegtijdig bepaalde signalen herkend kunnen worden. De bijdrage van Interprofs betrof een inkijkje in twee werelden; de...

Read More

Aan de slag met interne klantgerichtheid bij de Gemeente Hattem

Posted by on Jun 7, 2012 in Uncategorized | 0 comments

De Gemeente Hattem heeft voor Interprofs gekozen. Samen met de medewerkers van de gemeente gaan we aan de slag om de interne klantgerichtheid en de onderlinge samenwerking verder te versterken.

Read More

Trainingswijzer.info

Posted by on Dec 14, 2011 in Uncategorized | 0 comments

Interprofs doet mee met de nieuwe portal van het NIVTTA: www.trainingswijzer.info. Opdrachtgevers kunnen met behulp van deze interactieve website snel informatie opvragen over ontwikkelvragen.

Read More

Opvang en nazorg voor en door leidinggevenden

Posted by on Nov 19, 2011 in Uncategorized | 0 comments

In het kader van veilig werken is een opleidingstraject gestart waarbij leidinggevenden van zorginstellingen de handvatten krijgen aangereikt om medewerkers nog beter te coachen en te begeleiden bij het omgaan met lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag. Daarnaast is aandacht besteed aan het thema opvang en nazorg. Bij dit laatste thema gaat het erom op welke wijze de leidinggevende het beste de medewerker kan ondersteunen bij de verwerking van een schokkende of traumatische gebeurtenis. Alle leidinggevenden die tot nog toe hieraan hebben deelgenomen zijn enthousiast. Zij beoordelen...

Read More